1998 - SEP_OT

Przejdź do treści

1998

Z życia oddziału
Z życia oddziału

W dniach 26 - 29 maja b.r. trwały Tarnowskie Dni Elektryki, w ramach których odbyły się interesujące imprezy m. in. wykład prof. M. Nogi nt. „Miejskich Sieci Komputerowych ”, wykład D. Kościelnika (AGH) - “ISDN - platforma dla urządzeń komutacyjnych i sieci komputerowych”, połączony z pokazem możliwości i prezentacją sprzętu.
W czasie TDE - 98 zaprezentowano nowoczesne systemy ogrzewania elektrycznego, jako ekologicznego, bezpiecznego i oszczędnego.
W ramach TDE - 98 Zakład Energetyczny Tarnów wspólnie z Tarnowskim Oddziałem SEP, zorganizował wystawę prac plastycznych na temat: “ Prąd - przyjaciel czy wróg”. Autorami prac były dzieci z początkujących klas szkoły podstawowej. O atrakcyjności tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac. Najlepsze prace zostały nagrodzone ( m. in. rower górski).

Po raz pierwszy Tarnowski Oddział SEP zorganizował konkurs na najlepszą pracę dyplomową Szkół Technicznych i Elektrycznych w tarnowskiem. Spośród zgłoszonych na konkurs prac nagrodzono trzy:
• Pierwsze zajęła praca p.t. “Mikroprocesorowy System Edukacyjny" z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych przy ul. Szujskiego w Tarnowie (nagroda 500 zł).
• Drugie miejsce przyznano pracy p.t. “Tablica świetlna informacyjna o temperaturze, ciśnieniu i wilgotności” z Zespołu Szkół Technicznych w Mościcach (nagroda 300 zł).
• Trzecie miejsce otrzymała praca również z Zespołu Szkół Technicznych w Mościcach nt. “Elektronowy lokalizator uszkodzeń w kablu energetycznym nagroda 200zł).

W dniach 3-5 lipca b.r. odbył się w Krakowie XXIX Walny Zjazd Delegatów. Zjazd wybrał nowego Prezesa, którym został prof. Stanisław Bolkowski.

W bieżącym roku T/O SEP zorganizował dwie wycieczki techniczno-turystyczne do Zespołu Elektrowni Wodnych Czorsztyn - Sromowce. Wycieczki cieszyły się dużym powodzeniem. Uczestnicy wycieczki podkreślali dobrą organizację i program. Było to niewątpliwą zasługą naszego Kolegi a zarazem przewodnika PTTK Stanisława Kaczówki.

Staraniem Tarnowskiego Oddziału SEP oraz Zakładu Energetycznego Tarnów odbyło się w Kopalni Soli w Bochni seminarium n.t. “Wpływ linii wysokiego napięcia i pól elektromagnetycznych na organizmy żywe”. Autorem wykładu był prof. Zbigniew Ciok z Politechniki Warszawskiej.
Ponadto gł. energetyk kopalni inż. Zdzisław Lisak wygłosił odczyt na temat “Planowane wykorzystanie wyrobisk kopalni soli Siedlec dla elektrowni szczytowej”. Wykład odbył się w niezwykłej scenerii kopalnianych wyrobisk na poziomie minus 223m.

Wróć do spisu treści