2014-2018 - SEP_OT

Przejdź do treści

2014-2018

Władze oddziału
                                   Kadencja 2014-2018 r.Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Antoni Maziarka
Wiceprezes        - Władysław Bochenek,
 - Aleksander Gawryał
                  
sekretarz           - Grażyna Sinolińska-Wygrzywalska
skarbnik            - Jan Sznajder

Członek Prezydium Zarzadu:
    • Roman Kuczek                            
    • Władysław Łabuz

Prezydium Zarządu:
    • - Antoni Maziarka         - Prezes Oddziału
    • - Władysław Bochenek - l-wszy V-ce Prezes
    • - Aleksander Gawryał   - ll-gi V-ce Prezes
    • - Jan Sznajder              - Skarbnik
    • - Grażyna Smolińska     - Wygrzywalska - Sekretarz
    • - Roman Kuczek           - Członek Prezydium
    • - Władysław Łabuz       - Członek Prezydium

Członkowie Zarządu:
    • Andrzej Bielak
    • Władysław Bochenek
    • Grzegorz Bosowski
    • Bolesław Budzik
    • Aleksander Gawryał
    • Stanisław Jasnosz
    • Roman Kuczek
    • Andrzej Liwo
    • Władysław Łabuz
    • Janusz Onak
    • Zbigniew Papuga
    • Marek Przebięda
    • Grażyna Smolińska Wygrzywalska
    • Jan Sznajder
    • Marcin Szymczyk

Komisja Rewizyjna:
    • Adam Bogacz
    • Zbigniew Gniadek
    • Stanisław Kozioł
    • Krzysztof Mikulski
    • Roman Stadnicki

Sądu Koleżeński :
    • Paweł Bartecki
    • Jan Koziara
    • Bolesław Kurowski
    • Andrzej Wojtanowski

Komisje i Zespoły problemowe:

Zespół ds. Działalności Gospodarczej
Władysław Bochenek jako Kierownik Ośrodka Izby Rzeczoznawców SEP oraz Rada Ośrodka IRSEP w składzie:
    • Łabuz Władysław - przewodniczący
    • Mikulski Krzysztof
    • Przebięda Marek

Zespół ds. Seminariów i Konferencji
Aleksander Gawryał- V- ce Prezes Zarządu odpowiedzialny za całokształt organizacji konferencji i seminariów w Oddziale Tarnowskim SEP.
1. Sekcja ds. organizacji seminarium pn. „Spotkania elektroinstalatorskie” organizowane w okresie wiosennym:
    • Bolesław Budzik - przewodniczący
    • Marcin Szymczyk,
    • Lesław Gogola,
    • Grzegorz Bosowski
    • Grzegorz Ptak - odpowiedzialny za informacje o seminarium
    • Tomasz Sęk

2. Sekcja ds. organizacji Tarnowskich Dni Elektryki /TDE/: Zbigniew Papuga - Członek Zarządu odpowiedzialny za całość organizacji /TDE/.
Podzespół ds. organizacji Dnia Energetyki Zawodowej w ramach TDE:
    • Adam Dychtoń - przewodniczący
    • Krzysztof Mikulski
    • Stanisław łasnosz
    • Paweł Bartecki
    • Jerzy Zgłobica - odpowiedzialny za informacje o seminarium

Podzespół ds. organizacji „Dnia nowoczesnej techniki” w ramach TDE:
    • Zbigniew Papuga - przewodniczący
    • Agnieszka Lisowska -Lis,
    • Andrzej Bielak,
    • Andrzej Kieć,
    • Przebięda Marek - odpowiedzialny za informację o seminarium

3. Sekcja ds. organizacji pn „Energetyka przemysłowa
w teorii i praktyce” organizowane w okresie jesiennym
    • Roman Kuczek - przewodniczący
    • Władysław Łabuz
    • Bogdan Sasak
    • Roman Romaniszyn
    • Jacek Ramian - odpowiedzialny za informacje o seminarium

4. Współorganizacja konferencji związanej z problematyką przeciwwybuchową - odpowiedzialny kol. Władysław Łabuz
Zespół ds. Młodzieży i kontaktów z Kołami
    • Grzegorz Bosowski- Przewodniczący
    • Agnieszka Lisowska-Lis
    • Grażyna Smolińska-Wygrzywalska
    • Andrzej Kieć

Zespół ds. Promocji Oddziału
    • Andrzej Wojtanowski - przewodniczący
    • Andrzej Liwo- ds. strony internetowej Oddziału
    • Członkowie Sekcji naukowo-technicznych odpowiedzialni za informacje

Komisja Historyczna Oddziału
    • Jerzy Zgłobica- przewodniczący
    • Bolesław Kurowski
    • Andrzej Wojtanowski
    • Jacek Sumera
    • Andrzej Liwo
    • Marek Kostyrzewski
    • Anatol Wesołowski

Zespół ds. Wycieczek i Imprez Integracyjnych
    • Jan Sznajder - Przewodniczący
    • Jerzy Niedojadło
    • Grażyna Dąbrowska

Zespół ds. uczczenia pamięci prof. Romana Dzieślewskiego
    • Bolesław Kurowski - przewodniczący
    • Stanisław Jasnosz

Ośrodek Szkolenia
Antoni Maziarka jako kierownik Ośrodka Szkolenia oraz
Rada Nadzorcza nad Komisjami Egzaminacyjnymi w składzie
    • Andrzej Jaglarz przewodniczący
    • Gniadek Zbigniew
    • Paweł Bartecki

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnych:
    • Marek Lejko Komisja nr 263
    • Antoni Maziarka Komisja nr 262

Kapituła medalu im. Jana Szczepanika w składzie:
    • Bolesław Kurowski przewodniczący
    • Adam Dychtoń - sekretarz Kapituły
    • Anatol Wesołowski
    • Marian Strzała
    • Janusz Onak
    • Zbigniew Papuga

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Tarnowskiego Oddziału SEP
    • Andrzej Wojtanowski Redaktor Naczelny Biuletynu :
    • Bolesław Kurowski- Członek Redakcji
    • Andrzej Liwo - Członek Redakcji
    • Jerzy Zgłobica - Członek Redakcji

Sekcje Naukowo-Techniczne
    • Bolesław Budzik - Przewodniczący Sekcji instalacji i urządzeń elektrycznych
    • Adam Dychtoń - Przewodniczący Sekcji energetyki zawodowej
    • Zbigniew Papuga - Przewodniczący Sekcji telekomunikacji i informatyki
    • Roman Kuczek - Przewodniczący Sekcji energetyki przemysłowej

Pełnomocnikiem Zarządu ds. kontaktów z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa został ponownie kol. Antoni Kawik.

Wróć do spisu treści