40 Lecie - SEP_OT

Przejdź do treści

40 Lecie

Monografie > ODDZIAŁ
W bieżącym roku mija 40 lat od powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie. Od momentu powstania Oddziału SEP w Tarnowie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, które wpłynęły na losy Polski, również na losy Oddziału i które wycisnęły na nim swoje piętno. Był to okres dużych przemian, które zaszły w naszym kraju i również na świecie.
Przemysłowy charakter regionu spowodował, że znaczna liczba osób związana jest zawodowo z szeroko pojętą elektryką. 
                    Osoby te wywodzą się z różnych środowisk technicznych miasta i regionu. Pojawienie się przed 40 laty na technicznej mapie Polski Tarnowskiego Oddziału SEP, przyczyniło się w dużym stopniu do podniesienia znaczenia tarnowskiej elektryki a także do zintegrowania naszego środowiska zawodowego. Z drugiej strony sprawiło to, że przed Stowarzyszeniem pojawiły się różnorodne wyzwania i oczekiwania.
Od zarania powstania Oddziału jego działalność była nakierowana na wdrażanie myśli technicznej do praktyki zawodowej, rozwijanie kontaktów naukowych, kształcenie kadr, propagowanie nowoczesnych rozwiązań i integrację środowiska technicznego. Różnorodność form pracy spowodowała, że w organizację Oddziału zaangażowała się cała rzesza członków Tarnowskiego Oddziału wykazując przy tym ogromną determinację. Na podkreślenie zasługuje także fakt aktywnego włączenia się do działań SEP Zarządów i Dyrekcji firm funkcjonujących na terenie Tarnowa i regionu.
                               Działalność Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich na różnorodnych polach aktywności była i jest postrzegana przez pryzmat potrzeb zawodowych i szkoleniowych. Od kilkunastu lat stałymi elementami działalności Oddziału w propagowaniu myśli technicznej jest sukcesywnie wydawany „Biuletyn Informacyjny Tarnowskiego Oddziału SEP”, coroczna organizacja Tarnowskich Dni Elektryki, organizowanie seminariów i konferencji naukowych, konkursów dla uczniów i studentów, prowadzenie edukacji zawodowej przez organizację szkoleń i kursów na poligonie szkoleniowym itp.
Obecnie przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w tym także przed naszym Oddziałem stoją nowe zadania i nowe wyzwania. Ustalenie modelu nowoczesnego stowarzyszenia naukowo-technicznego dostosowanego nie tylko do potrzeb i uwarunkowań dnia dzisiejszego ale także potrafiącego sprostać wymogom jutra przy równoczesnym nastawieniu na zaspokojenie oczekiwań swoich członków oraz ciągłe podnoszenie prestiżu SEP, to główne zadania jakie stoją przed nami. W obecnej dość mocno skomercjalizowanej rzeczywistości gospodarczo-społecznej SEP musi znaleźć swoje ważne miejsce odpowiednie do swojej historii i do dotychczasowych osiągnięć.
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, a szczególnie tym, którzy pełnili różnorodne funkcje społeczne w Oddziale Tarnowskim SEP i którzy poświęcali mu swój czas i energię. Dziękuję serdecznie za ich bezinteresowną działalność społeczną. Mam nadzieje, że działalność ta dawała im radość i satysfakcję z dobrze spełnionej misji społecznej, a także uznanie i wdzięczność środowiska technicznego.
Przekazujemy czytelnikom tę monografię stanowiącą krótki rys historyczny 40 lat istnienia Oddziału. Publikacja ta niech pozwoli zachować od zapomnienia sylwetki i działalność tych osób, które swą aktywnością i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju i konsolidacji środowiska zawodowego tarnowskich elektryków.


Antoni Maziarka - prezes Oddziału Tarnowskiego SEP

Spis treści:
Przedmowa
str.   5
I. RYS HISTORYCZNY TARNOWSKIEJ ENERGETYKII. RYS HISTORYCZNY TARNOWSKIEJ ENERGETYKIi
str.   6
II. POCZĄTKI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 
str.   7
III. STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH W TARNOWIE LATA 1950-1970 
str.   8
IV.ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W TARNOWIE LATA 1970-2010 
str. 10
V. FORMY DZIAŁALNOŚCI OT SEP 
str. 36
   1. OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA 
str. 36
   2. OŚRODEK SZKOLENIA
str. 38
   3. „BIULETYN” INFORMACYJNY ODDZIAŁU TARNOWSKIEGO SEP 
str. 38
   4. UDZIAŁ OT SEP W POWOŁANIU I DZIAŁANIU SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
str. 39
   5. KAPITUŁA MEDALU IM. JANA SZCZEPANIKA 
str. 41
   6. SEKCJE DZIAŁAJĄCE PRZY OT SEP 
str.42
   7. TARNOWSKIE DNI ELEKTRYKI 
str 45
   8. KONKURY PRAC DYPLOMOWYCH
str. 48
VI. Z DZIAŁANOŚCI KÓŁ ODDZIAŁU TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ELETKRYKÓW POLSKICH 
str. 54
   KOŁO NR 1 PRZY ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM TARNÓW 
str. 54
   KOŁO NR 2 PRZY FABRYCE SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH TAMEL S.A
str. 57
   KOŁO NR 3 PRZY ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE 
str. 58
   KOŁO NR 4 PRZY TPSA W TARNOWIE 
str. 59
   KOŁO NR 5 PRZY ZAKŁADACH MECHANICZNYCH W TARNOWIE – OBECNIE KOŁO TERENOWE 
str. 63
   KOŁO NR 6 PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W TARNOWIE 
str. 64
   KOŁO NR 7 PRZY FIRMIE CONTROL PROCESS 
str. 65
   KOŁO NR 8 PRZY REJONOWYM WYKONAWSTWIE SIECI ENERGETYCZNYCH 
str. 66
   KOŁO NR 9 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W TARNOWIE 
str. 67
   KOŁO NR 12 PRZY PKP ENERGETYKA 
str. 68
   KOŁO NR 15 PRZY FABRYCE OPON STOMIL DĘBICA –FIRMA OPONIARSKA 
str. 68
 KOŁA, KTÓRE ZAPRZESTAŁY DZIAŁALNOŚCI 
str. 68
   KOŁO NR 7 PRZY BROWARZE OKOCIM W BRZESKU 
str. 68
   KOŁO NR 11 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TARNOWIE MOŚCICACH 
str. 68
   KOŁO NR 17 PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI 
str. 69
INNE KOŁA, KTÓRE ZAPRZESTAŁY DZIAŁALNOŚCI
str. 69
VII. WSPOMNIENIA 
str. 69
VIII. PREZESI TARNOWSKIEGO ODDZIAŁU SEP W LATACH 1970-2010
str. 72
IX. NOTKI BIOGRAFICZNE KOLEGÓW, ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW OT SEP  ZMARŁYCH W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU 
str. 77
X. ODZNACZENI I WYRÓŻNIENI W OT SEP 
str. 80
XI. CZŁONKOWIE ODZNACZENI I WYRÓŻNIENI OT SEP 
str. 91
XII. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY OT SEP 
str. 103
ZAKOŃCZENIE
str.105
BIBLIOGRAFIA :
str.105
Wróć do spisu treści