Koło nr 3/Grupa AZOTY - SEP_OT

Przejdź do treści

Koło nr 3/Grupa AZOTY

Koła SEP
Wybory na  nową  kadencję w  Kole SEP  Nr 3  przy  Grupie  Azoty S.A.  
 
Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty S.A.  które odbyło  się  w dniu  17  stycznia  2018 r. wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 3  na kadencję  w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP  Nr 3  przy Grupie Azoty S.A.  ponownie został  Kol. Roman Kuczek.
Do Zarządu zostali wybrani:
Kol. Władysław Łabuz         -   Sekretarz Zarządu Koła
Kol. Alfred Perz                   -   Skarbnik Zarządu Koła
Kol. Roman Romaniszyn      -   Członek Zarządu Koła
Kol. Jacek Ramian              -   Członek Zarządu Koła

Zgromadzenie  wybrało delegatów  na Walny Zjazd  Delegatów  Oddziału  SEP  w Tarnowie
Kol. Roman  Kuczek  -  Prezes Koła  -   bez głosowania
Kol. Władysław Łabuz
Kol. Roman Romaniszyn
Kol. Jacek Ramian
Kol. Jerzy Wachowicz
Wróć do spisu treści