Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROF. JANA OBRĄPALSKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. profesora Jana Obrąpalskiego został ustanowiony uchwałą  XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Łodzi, odbywającego się w dniach 23-24 czerwca 2006 roku z okazji 125 rocznicy urodzin Profesora.
1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:
1) upamiętnienie zasług prof. Jana Obrąpalskiego — wybitnego polskiego elektryka, znakomitego popularyzatora wiedzy w dziedzinie elektryki, wychowawcy licznej kadry elektryków polskich oraz zasłużonego działacza, prezesa SEP w latach 1934-1935, członka honorowego SEP;
2) podkreślenie twórczości w dziedzinie elektryki oraz jej znaczenia w rozwoju gospodarki narodowej, a zwłaszcza Jego patriotyzmu i wizjonerskiej pasji odnośnie do elektryfikacji Polski już w konspiracyjnym działaniu w latach wojny.
1.3. Medal jest wykonany z tombaku patynowanego, według projektu artysty plastyka rzeźbiarza Stanisława Słodowego;
a) kształt medalu — okrągły, średnica 70 mm;
b) awers — podobizna prof. Jana Obrąpalskiego, napis wzdłuż krawędzi po prawej stronie: „prof. Jan Obrąpalski”, po lewej stronie daty „1881-1958”:
c) rewers — u góry logo SEP, poniżej napis w kilku wierszach: „PREZES I CZŁONEK HONOROWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH, PIONIER POLSKIEJ ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ”, na dole gałązka laurowa.
1.4. Medal w liczbie 500 sztuk wybito w Mennicy Polskiej S.A., staraniem Oddziału Gliwickiego SEP (data emisji: luty 2009 r.)

2. Kryteria nadawania medalu
Medal może być nadany jednorazowo członkowi SEP lub innej osobie, bez względu na przynależność państwową, za wybitną, twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej. Medal może być nadany również w wyjątkowych przypadkach osobie prawnej.


Załączniki :


Wróć do spisu treści